Bij de samenstelling en inhoud van de website is door Happy Hosting gericht gewerkt aan de juiste feitelijke beschrijving van onze diensten. Door de snelheid waarmee de technische en veiligheid standaarden zich echter ontwikkelen is niet iedere beschrijving op onze website altijd up to date. Er zijn om deze reden geen rechten voorbehouden op basis van de beschrijving op onze website, wij behouden ons het recht voor diensten ten allen tijden binnen de contractuele toelaatbaarheid te wijzigen.

Happy Hosting comformeert zich aan de door de SIDN opgestelde Notice en Takedown procedure.

Het is niet toegestaan om zonder vooraf verkregen toestemming documenten of grafische uitingen over te nemen van onze website. Mocht u hiervan wel gebruik willen maken dan verwijzen wij u graag naar info@happyhosting.nl .